Search

Information

     Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

     23 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu ,po którym kierownik szkoły p. Beata Łukasik odczytała list z okazji zakończenia roku szkolnego od kuratora oświaty w Lublinie p. Teresy Misiuk skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz podsumowała całoroczną pracę szkoły. Następnie dzieci z oddziału przedszkolnego, a po nich uczniowie klasy III przedstawili część artystyczną. Po programie artystycznym nastąpił moment wręczania nagród przedszkolakom i uczniom ,którzy swoją nauką i zachowaniem zasłużyli na szczególne wyróżnienia , dyplomów za czytelnictwo , SKO, SU, koło taneczne oraz podziękowań rodzicom uczniów za współpracę i zaangażowanie w życie szkoły i pracę na rzecz uczniów . Na zakończenie części oficjalnej p. kierownik Beata Łukasik pogratulowała uczniom sukcesów, życząc pogodnych ,pełnych przygód i bezpiecznych wakacji. Świadectwa – owoc całorocznej pracy uczniowie otrzymali od wychowawców w klasach .

opracowała: Beata Łukasik