Search

Information

          CZĘSTOCHOWA – KRAKÓW - ZAKOPANE

 
W dniach 06 – 09.06.2017r. w ramach realizacji przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Łuków”, zadanie szkoły – „Tropiciele przyrody”, współfinansowanego przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie uczniowie klasy III ze Szkoły Filialnej w Turzych Rogach oraz  klas I – V ze Strzyżewa wraz z rodzicami i wychowawcami uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej na trasie Częstochowa – Kraków – Zakopane. Celem wyjazdu było poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Ojcowskiego Parku Narodowego, Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz Parku Krajobrazowego ,,Lasy nad Górną Liswartą", obserwowanie bogactwa form skalnych, kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody.


Podczas 4 – dniowej wycieczki uczniowie:

 
1. Przeszli ścieżką przyrodniczo – dydaktyczną „Na Brzozę”, podczas której zapoznali się z elementami środowiska przyrodniczego i zabytkami historycznymi tego terenu. Trasa wiodła przez tereny leśne, przysiółek ze stawami Brzoza, stanowisko różanecznika, aż do makiety zabytku architektury – drewnianego kościółka w Pawełkach.


2. Zwiedzili Jasną Górę i uczestniczyli w zamówionej Mszy św.


3. Uczestniczyli w Programie „Przyjaciel Ojcowskiego Parku Narodowego”, odwiedzili Jaskinię Łokietka.


4. Podziwiali dawną stolicę Polski – Kraków zwiedzając Rynek Główny – Sukiennice, Kościół Mariacki, Barbakan, Katedrę Wawelską, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, Kryptę Kaczyńskich, Bramę Floriańską, Dom Jana Matejki, okno papieskie, stopkę Królowej Jadwigi, Smoczą Jamę.


5. Przemierzali pieszo Dolinę Kościeliską należącą do Tatrzańskiego Parku Narodowego, jedną z najpiękniejszych dolin w Tatrach. Tam też zwiedzili Jaskinię Mroźną, Bramę Kantaka, Bacówkę, Stare Kościelisko, Polanę Pisaną i Ornaczańską Polanę.


6. W Poroninie spotkali się z rodziną góralską, która opowiadała o tradycjach i zwyczajach górali, prezentowała góralskie instrumenty muzyczne,  tańce góralskie, śpiewała, oraz uczyła niektórych tańców.


7. Zwiedzili zimową stolicę Polski – Zakopane, a tam Sanktuarium na Krzeptówkach, Kościółek na Pęksowym Brzysku i cmentarz najbardziej zasłużonych ludzi dla gór i Zakopanego oraz wjechali kolejką na Gubałówkę, skąd obserwowali panoramę Tatr Polskich i część Słowackich oraz pasmo Babiogórskie.


 8. Wzięli udział w konkursach wiedzy ekologicznej na temat zwiedzanych parków narodowych oraz plastycznym „Tatry widziane oczami dziecka”.

 
 Organizatorem wyjazdu była p. Beata Zarzycka, opiekunami p. Małgorzata Świst, p. Urszula Truś - Rzymowska i p. Urszula Bojar.

opracowała: Urszula Bojar