Search

Information

Grono Pedagogiczne

 

  p.Beata Łukasik- kierownik szkoły, nauczyciel wspomagający

 

p.Urszula Bojar- wychowawca kl.I

 

p.Marta Polkowska- wychowawca kl.II,

 

p. Renata Turska- wychowawca kl.III

 

p. Jolanta Osiak- nauczyciel religii, wychowawca świetlicy

 

p. Marta Galińska-Mądry- nauczyciel jęz.angielskiego kl.I-III

 

p.Ewa Niewęgłowska - nauczyciel jęz.angielskiego grup przedszkolnych

 

p. Paweł Mućka- nauczyciel W-F w  klasie II i III

 

p. Magdalna Orzeł- logopeda

 

p. Marta Sujka- wychowawca grupy przedszkolnej 5-6latków

 

p. Jolanta Sosnowska -wychowawca grupy przedszkolnej 3-4latków

 

p. Anna Koper -wychowawca grupy przedszkolnej 3-4latków,

 

p. Iwona Borowiak- nauczyciel wspomagający