Search

Information

TAK, POMAGAM!

     Już po raz kolejny rodzice, uczniowie, nauczyciele Filialnej Szkoły Podstawowej  w Turzych Rogach włączyli się w akcję charytatywną organizowaną przez Caritas pod hasłem „Tak, pomagam!”. W grudniu 2016r., pod kierunkiem p. Marty Sujki, przeprowadzono w szkole zbiórkę żywności z długim terminem przydatności do spożycia. Zebrano ogromną ilość produktów, z których zostały przygotowane paczki świąteczne dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, osób starszych, samotnych oraz rodzin, które dotknięte zostały trudną sytuacją losową.

Opracowała: Marta Sujka