Search

Information

Podsumowanie szkolnego konkursu

„Góra Grosza 2016 r.”

W listopadzie i grudniu 2016 r. dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie Podstawowej Szkoły Filialnej w Turzych Rogach wzięli udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza”.

W tym roku akcja również przybrała formę konkursu szkolnego. Łącznie nazbieraliśmy kwotę 141,06

I miejsce w konkursie zajęła klasa III, która zgromadziła 45 zł 91 gr,

co w przeliczeniu na osobę stanowi kwotę 6zł.56 gr.

II miejsce zajęła klasa I z kwotą 24 zł 20 gr, w przeliczeniu na osobę

6 zł 05 gr.

III miejsce zajęły dzieci z oddziału przedszkolnego. Nazbierały 57 zł 65 gr,

w przeliczeniu na osobę – 3 zł 39 gr.

IV miejsce zajęła klasa II, która zgromadziła w trakcie akcji 13zł 30 gr,

w przeliczeniu na osobę – 1 zł 90 gr.

   Zwycięzcy otrzymali dyplomy, a zebrane pieniądze zostały przekazane Towarzystwu „Nasz Dom” na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.

 Organizator akcji:Marta Sujka