Search

Information

"Po co nam zdrowie?" – Orkiestra Dni Naszych

7 marca 2016r. dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie kl.I-III Podstawowej Szkoły Filialnej w Turzych Rogach obejrzeli  w szkole macierzystej w Strzyżewie profilaktyczny spektakl muzyczny pt. „Po co nam zdrowie” Małej Orkiestry Dni Naszych, bazujący na płycie „Piosenki zdrowych dzieci”, której Patronem Honorowym jest Rzecznik Praw Dziecka. Tematy piosenek nawiązywały nie tylko do zdrowego trybu życia, ale dotyczyły również  kultury osobistej, zdrowego spędzania czasu wolnego. Mówiły też o odpowiedzialności za swojego domowego zwierzaka, o tym, że swoje prawa mają nie tylko dorośli oraz o ograniczonym zaufaniu do obcych. Koncert przyniósł wiele pozytywnych emocji i wrażeń. Z wielkim zaangażowaniem wszyscy w nim uczestniczyli.