Search

Information

TAK, POMAGAM!

       Już po raz kolejny uczniowie Filialnej Szkoły Podstawowej  w Turzych Rogach włączyli się w akcję charytatywną organizowaną przez Caritas pod hasłem „Tak, pomagam!”. W grudniu 2015r., pod kierunkiem p. Renaty Turskiej, przeprowadzono w szkole zbiórkę żywności z długim terminem przydatności do spożycia. I tym razem uczniowie, rodzice i nauczyciele aktywnie włączyli się w tę akcję. Zebrano ogromną ilość produktów, z których zostały przygotowane paczki świąteczne dla rodzin najbardziej potrzebujących tego typu wsparcia.

opracowała:RenataTurska