Search

Information

"Pażdziernik miesiącem oszczędzania"


Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na Plakat Zachęcający do Oszczędzania w SKO


   W dniu 31 października społeczność międzynarodowa obchodzi Światowy Dzień Oszczędzania. W związku z tym, w ostatnich dniach października w różnych zakątkach świata prowadzone są akcje edukacyjne uświadamiające opinii publicznej,jak ważne dla naszej sytuacji życiowej jest właściwe zarządzanie i oszczędne gospodarowanie naszymi zasobami finansowymi.
   Uczniowie naszej szkoły również przyłączyli się do obchodów Światowego Dnia Oszczędzania.W ramach hasła "Październik -miesiącem oszczędzania" zostały  podjęte następujące działania:
-Udział w konkursie na Plakat Zachęcający do Oszczędzania w SKO.
24pażdziernika odbyło sie rozstrzygnięcie konkursu.I miejsce zajęła uczennica kl.III Julita Burdoń,II miejsce uczeń kl.II Patryk Śledź,III miejsce uczennica kl.I Anna Trochim.Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni przez opiekuna SKO p.Martę Sujkę  upominkami ufundowanymi przez bank PKO BP.
- Udział uczniów klasy I -przyszłych członków SKO w  zajęciach dotyczących popularyzacji wiedzy bankowej i oszczędzania:„Nasza kasa, czyli świat pieniędzy, banków i oszczędności”.
-Gazetka z okazji obchodów Światowego Dnia Oszczędzania.
 -Zapoznanie z Nowym SKO(internetowym kontem), co to jest SKO i jak to wszystko działa? w formie prezentacji multimedialnej ( ze strony internetowej PKO BP ).
 -Uroczyste przyjęcie nowych członków SKO -uczniów klasyI.Otrzymali książeczki oszczędnościowe SKO oraz drobne upominki ufundowane przez bank PKO.
      Mamy nadzieję, że te różnorodne formy propagujące szeroko rozumiane oszczędzanie przyniosą oczekiwane i wymierne efekty w przyszłości.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na Plakat Zachęcający do Oszczędzania w SKO

Zapoznanie z Nowym SKO(internetowym kontem), co to jest SKO i jak to wszystko działa? w formie prezentacji multimedialnej ( ze strony internetowej PKO BP ).

 

Uroczyste przyjęcie nowych członków SKO -uczniów klasy I

Udział uczniów klasy I  członków SKO w  zajęciach dotyczących popularyzacji wiedzy bankowej i oszczędzania:„Nasza kasa, czyli świat pieniędzy, banków i oszczędności”.

opracowała:p.Marta Sujka