Search

Information

ŚWIĘTO PLONÓW W TURZYCH ROGACH

 30 sierpnia w Turzych Rogach podczas Gminnych Dożynek rolnicy z Gminy Łuków dziękowali za tegoroczne zbiory. Gminne Dożynki rozpoczął korowód dożynkowy, na przedzie którego jechali dorożką starostowie dożynkowi – państwo Anita i Tomasz Turscy . Po czym odbyło się uroczyste wprowadzenie wieńców. W tym roku przygotowano ich 20. W konkursie ,, Wieńców Dożynkowych ‘’ pierwsze miejsce zdobył wieniec z Turzych Rogów . Następnie rozpoczęła się msza święta polowa, którą odprawił ksiądz proboszcz Antoni Pietruszka. Po mszy zaczęła się kolejna część uroczystości : okolicznościowe przemówienia , podziękowania dla rolników, sołtysów , sponsorów , występ dzieci z Podstawowej Szkoły Filialnej w Turzych Rogach ,oraz ludowych zespołów muzycznych . Nie zabrakło też stoisk promocyjnych , przygotowanych przez gminne stowarzyszenia , koła gospodyń wiejskich , rady sołeckie , i inne . W części artystycznej wystąpili uczniowie i absolwenci naszej szkoły : (E. Siemionek , A. Suśniak , K. Kędziora , N. Cielemęcka , K. Kleszcz , S. Wysokiński , Sz. Biadun, R. Jezierska , N. Zakrzewska ,W. Nurzyńska , A. Widz ,J. Burdoń ), przygotowani w ostatnich dniach wakacji przez swoich nauczycieli : p. R. Turską , p. B. Łukasik , P. U. Bojar i p. M. Sujkę. Występ naszych dzieci nawiązywał do pradawnych obrzędów pieczenia chleba i związanych z nim tradycji. W ludowych przyśpiewkach uczniowie na wesoło zasugerowali Wójtowi Gminy potrzeby wsi i szkoły : położenie chodnika i zbudowanie sali gimnastycznej przy szkole . Po występie panie z Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckiej w Turzych Rogach zaprosiły dzieci na poczęstunek oraz przekazały przygotowane upominki.

opracowała:p.Beata Łukasik