Search

Information

XI Gminny Turniej Wiedzy "Mądra Główka 2016" - SP Turze Rogi

           11 maja 2016 roku w Podstawowej Szkole Filialnej w Turzych Rogach odbył się XI Gminny Turniej Wiedzy Klas III „Mądra Główka 2016”. Do udziału w turnieju zaproszeni zostali uczniowie klas III szkół podstawowych z wychowawcami: ze Strzyżewa z p .Ewą Jurek , Aleksandrowa z p. Beatą Michalec, Zarzecza Łukowskiego z p. Iloną Bącik i Turzych Rogów z p. B. Łukasik. Swoją obecnością zaszczycili nas: Zastępca Wójta Gminy Łuków p. Wojciech Szczygieł , Dyrektor Zespołu Szkół w Strzyżewie – p. Janusz Kozłowski i p. Maria Krasuską –wieloletnia kierownik Szkoły Filialnej Turniej tradycyjnie przebiegał według ustalonej formuły , konkurencje umysłowe przeplatane były zadaniami sportowymi. Konkurencje sportowe w tym roku prowadził Dyrektor Zespołu Szkół w Strzyżewie p. Janusz Kozłowski .

         Poziom prezentowanych wiadomości i umiejętności dzieci w poszczególnych konkurencjach był bardzo wysoki i porównywalny. Niewielką różnicą punktową pierwsze miejsce zajęła klasa III ze Szkoły Podstawowej w Turzych Rogach, na drugim uplasowała się klasa III ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie, trzecie miejsce zajęła klasa III ze Szkoły Podstawowej w Strzyżewie, a czwarte klasa III ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu Łukowskim. Wszystkie drużyny otrzymały takie same nagrody w postaci gier dydaktycznych ,,Super farmer’’ i statuetek „Sowy – Mądrej Głowy” ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie. W przerwach turniejowych zmagań o gości i zawodników zadbali rodzice z Podstawowej Szkoły Filialnej w Turzych Rogach .

             Na zakończenie turnieju głos zabrał zastępca wójta pan Wojciech Szczygieł. Pogratulował dzieciom wspaniałej rywalizacji i zabawy , a gospodarzom świetnej organizacji tego spotkania . Szczególną uwagę zwrócił na aspekt integracyjny , jaki stwarza to przedsięwzięcie . Dzieci z rożnych szkół , w tym samym wieku , mogą wspólnie podjąć wyzwanie nauki i zabawy , a jednocześnie bliżej się poznać . Podkreślił , iż Turniej ,,Mądra Główka ‘’ zasługuje na szczególną uwagę i z pewnością powinien być kontynuowany .

opracowała:Beata Łukasik