Search

Information

Pierwszy Dzień Wiosny

  21 marca 2016rpożegnaliśmy zimę a powitaliśmy nową porę roku wiosnę.Uczniowie ze szkoły w Turzych Rogach zapoznali się z tradycjami związanymi z tym dniem.Uroczyście zostały spalone ekologiczne Marzanny.