Search

Information

 

Dzień Edukacji Obywatelskiej

 
      Dnia 20 czerwca przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły Filialnej w Turzych Rogach (Patryk Śledź z kl.III, Eryk Kucharski z  kl.III i Anna Trochim z kl.II) wraz z opiekunem p.Martą Sujką uczestniczyli w warsztatach z edukacji medialnej prowadzonych przez trenerów fundacji Nowoczesna Polska w Urzędzie Gminy z okazji Dnia Edukacji Obywatelskiej. Praca w grupach obejmowała zagadnienia takie jak: korzystanie z poczty elektronicznej i programów antywirusowych, prowadzenie profili na portalach społecznościowych, zagrożenia w Internecie i sposoby na ich uniknięcie, zasady etycznego działania w przestrzeni internetowej i zasady wyszukiwania informacji w sieci.Spotkanie zakończyło się wręczeniem uczniom przez inicjatora Dnia Edukacji Obywatelskiej - zastępcę wójta Wojciecha Szczygła okolicznościowych pism i upominków.
opracowała:Marta Sujka