Search

Information

 

XII Gminny Turniej Wiedzy "Mądra Główka 2017"

 

w SP w Turzych Rogach

 

           17 maja 2017 roku w Podstawowej Szkole Filialnej w Turzych Rogach odbył się XII Gminny Turniej Wiedzy Klas III „Mądra Główka 2017”. Do udziału w turnieju zaproszeni zostali uczniowie klas III szkół podstawowych: ze Strzyżewa, Aleksandrowa, Zarzecza Łukowskiego i Turzych Rogów z wychowawcami.  Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Zastępca Wójta Gminy Łuków p. Wojciech Szczygieł, Dyrektor Zespołu Szkół w Strzyżewie – p. Janusz Kozłowski i p. Maria Krasuska –wieloletnia kierownik Szkoły Filialnej. Turniej tradycyjnie przebiegał według ustalonej formuły, konkurencje edukacyjne przeplatane były sportowymi.

         Poziom prezentowanych wiadomości i umiejętności dzieci w poszczególnych konkurencjach był bardzo wysoki i porównywalny. Niewielką różnicą punktową pierwsze miejsce zajęła klasa III ze Szkoły Podstawowej w Strzyżewie, na drugim miejscu uplasowały  się klasy III ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie i w Turzych Rogach. Po emocjonującej dogrywce - strzelaniu do bramki piłką nożną- ostatecznie drugie  miejsce zajęła klasa III  ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie, a trzecie  klasa III ze Szkoły Podstawowej w Turzych Rogach, czwarte miejsce  szkoła w Zarzeczu Łukowskim. Wszystkie drużyny otrzymały takie same nagrody w postaci gier dydaktycznych ,,Szachów" i statuetek „Sowy – Mądrej Głowy” ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie. W przerwie turnieju o gości i zawodników zadbali rodzice z Podstawowej Szkoły Filialnej w Turzych Rogach .

         Na zakończenie zastępca wójta pan Wojciech Szczygieł pogratulował dzieciom wspaniałej rywalizacji i zabawy, a gospodarzom świetnej organizacji tego spotkania. Szczególną uwagę zwrócił na aspekt integracyjny, jaki stwarza ta impreza. Dzieci z różnych szkół , w tym samym wieku mogą się bliżej poznać i wspólnie świetnie bawić.

 opracowała:Urszula Bojar