Search

Information

 Jubileusz 15-lecia działalności SKO w Zespole Szkół  w Strzyżewie

    Dnia 25 października 2016r. delegacja uczniów: Anna Trochim kl.II,Patryk Śledź kl.III,Eryk Kucharski kl.III wraz z opiekunem Szkolnej Kasy Oszczędnościowej z Podstawowej Szkoły Filialnej w Turzych Rogach uczestniczyli w Jubileuszu 15 -lecia działalności  SKO macierzystej szkoły w Strzyżewie.Po przemówieniach dyrektora szkoły, pracowników,koordynatora regionalnego Programu SKO w Lublinie
i dyrekcji Banku PKO BP  oddziału w Łukowie, nastąpiła prezentacja multimedialna działalności SKO Zespołu Szkół ,  występy uczniów - członków SKO z przygotowaną częścią artystyczną.Następnie wszyscy uczniowie zostali poczęstowani tortem, członkowie SKO otrzymali upominki ufundowane przez bank PKO BP.

opracowała :Marta Sujka