Search

Information

 

                      „Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia!”

 

9 października 2016 r. obchodziliśmy XVI Dzień Papieski pod hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Tegoroczne jego obchody przypadły na czas wyjątkowy, związany z tajemnicą miłosierdzia Bożego, ponieważ trwa zwołany przez Ojca Świętego Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, którego mottem są słowa: „Miłosierni jak Ojciec”. Obecny Rok Święty niesie ze sobą liczne dobra duchowe, z których nadal możemy korzystać. Z kolei niezapomniane Światowe Dni Młodzieży przypominały ewangeliczną prawdę: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Te słowa Pana Jezusa uczynił Ojciec Święty Franciszek osnową swoich homilii, wygłoszonych przemówień i wielu spotkań. Zarówno towarzyszący modlitwom wizerunek Jezusa Miłosiernego, patroni wydarzenia – św. siostra Faustyna i św. Jan Paweł II, jak i wzmocnione papieskim przykładem, pełne pasji i zatroskania nauczanie Franciszka, ukazały wyjątkową aktualność tajemnicy Bożego miłosierdzia. Tegoroczny Dzień Papieski, miał przypominać nauczanie św. Jana Pawła II oraz być kontynuacją i dopełnieniem Światowych Dni Młodzieży.

 

Tego dnia w całym kraju i poza jego granicami odbywały się msze święte, koncerty, spotkania propagujące nauczanie św. Jana Pawła II. Papież zachęcał nas słowem i czynem, abyśmy stawali się autentycznymi świadkami miłosierdzia, a więc tymi, którzy miłosierdzie głoszą życiem. Tradycyjnie tego dnia odbyła się także zbiórka na rzecz nazywanej żywym pomnikiem św. Jana Pawła II Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Stypendyści tej fundacji to młodzi, zdolni ludzie (pochodzący z ubogich rodzin), którzy mogą realizować swoje aspiracje edukacyjne w duchu wartości, których nauczał i którymi żył święty, polski Papież.

 

13 października 2016r. w Szkole Filialnej w Turzych Rogach odbyło się spotkanie społeczności szkolnej poświęcone osobie i nauczaniu św. Jana Pawła II. Uczniowie kl. III zaprezentowali montaż słowno – muzyczny. Zagłębieni w nauczanie św. Jana Pawła II i wspólne wykonanie pieśni i piosenek potwierdziło, że Jego osoba, ten polski święty jest dla nas wszystkich największym Autorytetem.

 opracowała:Jolanta Osiak