Search

Information

Święto Niepodległości

         9 listopada 2018 r. obchodziliśmy w naszej szkole 100 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzieci wzięły udział w uroczystej Akademii, w której nie zabrakło treści nawiązujących do początków naszego państwa, ale też informacji o jego burzliwych dziejach i upragnionej wolności. Uroczystość zakończyliśmy odśpiewaniem czterozwrotkowego „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie wszyscy zebrani: dzieci, uczniowie, rodzice, nauczyciele, zostali poczęstowani biało – czerwonym tortem, specjalnie przygotowanym na Święto Niepodległości
opracowała: Renata Turska, Marta Sujka

Tydzień dla Niepodległej

     Od 5 listopada uczniowie oraz przedszkolaki ze Szkoły podstawowej i Przedszkola w Turzych Rogach, przygotowywały się do uczczenia ważnego wydarzenia w naszej historii – Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Codziennie zaplanowany był jakiś „akcent patriotyczny”, który uzmysławiał nam, czym jest dla nas Ojczyzna.        W poniedziałek słuchaliśmy utworów Chopina i poznawaliśmy, w jaki sposób on wyrażał swą miłość do Ojczyzny i tęsknotę za nią. We wtorek zaś ubraliśmy się na biało – czerwono, aby podkreślić znaczenie naszych barw narodowych. W środę dzieci według własnego pomysłu wykonywały jeden z symboli narodowych – Godło Polski. W czwartek przygotowaliśmy „Narodowe śniadanie”, w którym także „przemyciliśmy” elementy patriotyzmu, wykonując kanapki i desery    w barwach narodowych. Po śniadaniu przyszedł czas na czytanie legend związanych z powstaniem naszego państwa. Piątek był dniem szczególnym, gdyż w sposób wyjątkowy uczciliśmy naszą Niepodległość – biorąc udział w uroczystej Akademii.

opracowała: Renata Turska, Marta Sujka

           Nagroda III stopnia za rok szkolny 2017/2018 dla SKO

W wakacje pojawiły się wyniki Etapu Regionalnego Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności 2017/2018 przeprowadzanego przez Bank PKO S.A, będącego rocznym podsumowaniem działań w ramach prowadzenia w szkole SKO. W tym roku po raz pierwszy wzieliśmy udział w konkursie, przygotowując prezentację i otrzymaliśmy nagrodę III stopnia, co oznacza zdobycie 1000 zł.

opracowała: Marta Sujka- opiekun SKO

 

KONKURS ZWIERZAKI-CUDAKI ROZSTRZYGNIĘTY

 

     W dniu 31.10.2018r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ZWIERZAKI-CUDAKI. Na konkurs wpłynęło 25 prac, które oceniane były przez komisję w składzie pani Beata Łukasik i pani Anna Koper. Prace konkursowe oceniane były w dwóch kategoriach: przedszkole i klasy I-III.

I miejsce FILIP SACZUK                                       I miejsce MARIA MIKOŁAJCZUK

II miejsce WERONIKA SIEMIONEK                   II miejsce LENA CIELEMĘCKA

III miejsce JAKUB KUROWSKI                           III miejsce BARTOSZ ZABŁOCKI

WYRÓŻNIWENIE                                                 WYRÓNIENIE

KATARZYNA KĘDZIORA                                  PATRYK KOWALSKI

NIKODEM GURDZIEL                                         WIKTORIA KRASUSKA

LEON JANKOWSKI

WSZYSTKIM NAGRODZONYM SERDECZNIE GRATULUJEMY

 

                                                                                       opracowała:  Anna Koper, Marta Sujka

           Spotkanie opiekunów SKO

17 października w Zespole Szkół w Krzywdzie odbyło się spotkanie opiekunów SKO z przedstawicielem PKO Bank Polski S.A Oddział 1 w Łukowie panem Mariuszem Krasuskim(opiekun w  banku SKO). Podsumowano pracę i  sukcesy Szkolnych Kas Oszczędności w naszym regionie w roku szkolnym 2017/2018. Naszą szkołę i przedszkole reprezentowała opiekun SKO- p.Marta Sujka. Podczas spotkania odbyła się prezentacja zwycięskich kronik SKO-2018, wręczenie dyplomów laureatom konkursu, omówienie regulaminu i kryteriów oceny Nowego Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności, przypomnienie obowiązujących przepisów. Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze. Była to okazja do wymiany doświadczeń  i pomysłów.
Gadżety sponsorowane przez PKO Bank Polski 1 Oddział  w Łukowie wręczono wszystkim uczestnikom spotkania.

opracowała : Marta Sujka