Search

Information

Zapisy do Przedszkola w Szkole Filialnej w Turzych Rogach

Przedszkole w Turzych Rogach ogłasza zapisy na rok szkolny 2018/2019. Zapisy obejmują dzieci urodzone w latach 2012 do 2015. W wyjątkowych przypadkach statut przedszkola dopuszcza przyjęcie do przedszkola dzieci w wieku 2,5roku.

Przypominamy, że wszystkie 6- latki objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

Przedszkole zapewnia kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach, ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych (język angielski, religia, zajęcia logopedyczne dla wszystkich dzieci potrzebujących wsparcia w tym zakresie oraz zajęcia specjalistyczne z zakresu wczesnego wspomagania i rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Oferujemy odpowiednią dla dzieci przedszkolnych bazę(plac zabaw, umeblowanie i wyposażenie dostosowane do potrzeb małego dziecka,  atrakcyjne zabawki i pomoce dydaktyczne). Oferta przedszkola wzbogacona jest o organizowane dla dzieci wycieczki ekologiczne, coroczne wyjazdy do kina , teatru, zajęcia muzealne oraz imprezy środowiskowe (bale, festyny). Przedszkole w Turzych Rogach zapewni dzieciom wychowanie zgodne z poszanowaniem tradycji oraz wartości chrześcijańskich i patriotycznych.Przedszkole będzie czynne od 7.00 do 16.00. Pobyt w przedszkolu sześciolatków  (dzieci urodzonych w roku 2012) jest bezpłatny. Rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia (5 zł. dziennie za 3 posiłki). W przypadku dzieci młodszych oprócz opłat za wyżywienie pobierana jest opłata 1 zł za każdą godzinę pobytu w przedszkolu powyżej bezpłatnych 5 godzin (8.00-13.00). 

Zapisy prowadzone są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku godzinach 8.00-13.00 - Turze Rogi 50.

Dzień Babci i Dziadzia

     22 stycznia 1019 r. zaprosiliśmy do naszej szkoły i przedszkola Babcie i Dziadziów, aby uczcić ich święto. Dzieci z tej okazji przygotowały część artystyczną, a rodzicce zadbali o słodki poczęstunek.

  Korzystając z okazji, że przybyli w tym dniu do nas Dziadkowie, panowie policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie wygłosili do nich krótki apel związany z bezpieczeństwem ludzi starszych w ruchu drogowym, ale też wskazali na niebezpieczeństwa czyhajacena nich w życiu codziennym.                                                     W kolejnej części spotkania uczniów klas I – III przedstawili Jasełka, które przygotowane zostały pod kierunkiem p. Renaty Turskiej. Następnie na scenę wkroczyły przedszkolaki z grupy „Słoneczka”, które swoimi wierszykami i piosenką na cześć Dziadków rozrzewniły ich serca. Ten występ został przygotowany przez p. Martę Sujka oraz p. Iwonę Borowiak. W dalszej części uroczystości zaprezentowały się dzieci z grupy „Gwiazdeczki”. Przygotowały wiersze , przedstawiły inscenizację piosenki "Nieposluszny Dziadek" i zatańczyły pod kierunkiem p. Jolanty Sosnowskiej i p. Anny Koper. Zwieńczeniem spotkania było wręczenie babciom i dziadkom upominków oraz wspólny poczęstunek. Mamy nadzieję, że przybyli goście miło spędzili czas w towarzystwie swoich wnuków.

opracowała: Renata Turska

Choinka

       W dniu 26 stycznia 2019 r. przedszkolaki i uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Turzych Rogach bawili się na „zabawie choinkowej”. W rytm muzyki tańczyli przebrani w stroje karnawałowe. Podziwialiśmy bawiących się motylków, kotków,  piratów, lekarzy, strażaków, policjantów, księżniczki, indian, pannę młodą, piłkarzy, Batmanów, Spaider-Manów, Supermanów, Myszkę Miki. Oprawą muzyczną zajął się Pan Kucharski, zaś poczęstunek zorganizowali rodzice. Wszystkim serdecznie dziękujemy. Na koniec balu karnawałowego przybył do dzieci Mikołaj, który obdarował ich wymarzonymi prezentami. Tym miłym akcentem zakończyliśmy tegoroczną „zabawę choinkową”.

opracowała: Renata Turska

Akcja „Góra Grosza 2018”

W grudniu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Turzych Rogach przystąpiły do akcji Góra Grosza organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. W ten sposób włączyły się w pomoc dzieciom z domów dziecka

Tak jak w ubiegłych latach akcja miała formę konkursu klasowego. Każda klasa do przygotowanych przez siebie skarbonek zbierała monety.

Łącznie zebrano kwotę 160,23 zł. Dzieci z grupy „Gwiazdeczki” zebrały 7,99 zł, „Słoneczka” – 35,85 zł, kl. I – 21,15 zł, kl. II – 59,37zł oraz kl. III – 35,87 zł. W konkursie na największą ilość zebranych pieniędzy podczas akcji „Góra Grosza 2018” zwyciężyła klasa III, która w przeliczeniu na jednego ucznia zebrała kwotę 8,97 zł. II miejsce zajęła klasa I z kwotą 7,05 zł na jednego ucznia, III miejsce – kl. II – 5,94 zł na jednego ucznia, IV miejsce – dzieci z grupy „Słoneczka”2,99 zł na jedno dziecko i V miejsce – dzieci   z grupy „Gwiazdeczki”0,57 zł na jedno dziecko. Zwycięzcy zostali nagrodzeni słodkimi upominkami, a wszyscy otrzymali dyplomy potwierdzające ich udział w akcji.

Gratulujemy zwycięzcom i bardzo się cieszymy, że dzieci chętnie włączają się w akcje charytatywne i niosą pomoc innym osobom.

opracowała: Renata Turska