Search

Information

Uczniowie klasy I na V Gminnym Festiwalu „Mamo Moja”

  Uczniowie z klasy I wraz z opiekunem p. Beatą Łukasik reprezentowały szkołę na V Gminnym Festiwalu „Mamo Moja”. 25 maja br. w świetlicy wiejskiej w Wólce Świątkowej po raz piąty obchodzony był Gminny Dzień Mamy w formie festiwalu piosenki, wiersza, laurki i portretu pn. „Mamo Moja”, stanowiących wyraz miłości i szacunku dla mam. Gośćmi honorowymi festiwalu byli Wójt Gminy Mariusz Osiak, Z–ca Wójta Gminy Wojciech Szczygieł i Sołtys Wólki Świątkowej Wacław Śledź, którzy symbolicznie wręczyli mamom wiązanki kwiatów i złożyli życzenia z okazji tego święta dla wszystkich mam z Gminy Łuków w tym roku tak się złożyło ,że otrzymały je przybyłe mamy uczniów klasy I : p. Anna Mikołajczuk , p. Mariola Cielemęcka i p. Aleksandra Śledź. Zespół wokalny z klasy I w składzie: Marysia Mikołajczuk , Lena Cielemęcka , Julka Kazana , Milena Turska , Alan Śledź, Hubert Wiszniewski , Patryk Kowalski wspaniale zaśpiewali piosenkę „ Ti Amo je, Tę’’. Bartosz Zabłocki bardzo ładnie recytował wiersz „Moja mama ”. Tradycyjnie wszyscy wykonawcy części artystycznej otrzymali słodkości i różyczkę , którą po wykonaniu piosenki lub wiersza wręczyli swoich mamom obecnym na uroczystości .

Opracowała: Beata Łukasik


 

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 

   22 czerwca 2018 r. zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego, po którym Kierownik Szkoły podsumowała całoroczną pracę szkoły i przedszkola. Następnie dzieci z przedszkola- grupy „Słoneczka” przedstawiły część artystyczną nawiązującą do pożegnania przedszkola, a uczniowie klasy III zaprezentowali się z częścią artystyczną, która swych charakterem nawiązywała do pożegnania tej szkoły, gdyż po wakacjach uczniowie tej klasy rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej w Strzyżewie. Po programie artystycznym nastąpił moment wręczania nagród przedszkolakom i uczniom, którzy swoją nauką i zachowaniem zasłużyli na szczególne wyróżnienia, za 100% frekwencję, dyplomów za czytelnictwo, SKO, SU, koło taneczne, koło teatralne oraz podziękowań rodzicom uczniów klasy III za współpracę i zaangażowanie w życie szkoły i pracę na rzecz uczniów. Po części oficjalnej p. Kierownik Beata Łukasik pogratulowała uczniom sukcesów i życzyła udanych, bezpiecznych wakacji.

 Opracowała: Marta Sujka

 

GMINA ŁUKÓW CZYTA MAŁEMU MISIOWI

            Przedszkolaki z grupy „Słoneczka” wzięły udział w ogólnopolskim projekcie promującym czytelnictwo „ Mały Miś w świecie wielkiej literatury” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Łuków.

Miś został zaprojektowany i wykonany przez p. Iwonę Borowiak i p. Urszulę Bojar. Dzieci wybrały mu imię „Czekoladka” i pomogły ozdobić „Dziennik Podróży Misia”, z którym miś wyruszył na wędrówkę po przedszkolach z terenu gminy Łuków. W projekcie wzięło udział 10 przedszkoli, a więc przez 10 tygodni gościliśmy kolejne misie, przybywające do naszego przedszkola z innych placówek.

Z ogromną radością dzieci witały każdego misia, który przez tydzień uczestniczył w życiu przedszkolaków. Wspólnie czytaliśmy baśnie, wiersze, opowiadania i komiksy. W dzienniku misia zamieszczaliśmy zdjęcia, wpisy, rysunki i dedykacje. W trakcie trwania projektu przedszkolaki wzięły udział w konkursie plastycznym „ Mój ulubiony miś z bajki”. Dzieci wykonały różnymi technikami prace przedstawiające ich ulubieńców. Podsumowanie projektu i konkursu plastycznego odbyło się 18 czerwca w przedszkolu w Świdrach. Dzieci zostały nagrodzone dyplomami oraz ślicznymi misiami, którym teraz mogą czytać codziennie w swoich domach. To było wspaniałe przedsięwzięcie.

   Opracowała: p. Urszula Bojar, p. Iwona Borowiak

Przedszkolaki z Przedszkola w Turzych Rogach na VIII Turnieju Artystycznym dla Przedszkoli Gminy Łuków

17 maja 2018r. starsze przedszkolaki z grupy ,,Słoneczka" wraz z wychowawczynią p. Urszulą Bojar wzięły udział w VIII Turnieju Artystycznym pt.: Co w trawie piszczy?” ,który odbył się w przedszkolu w Łazach. Wzięły w nim udział drużyny z przedszkoli z terenu Gminy Łuków.

Przedszkolaki musiały zmierzyć się z konkurencjami umysłowymi, artystycznymi oraz sportowymi, a nad ich prawidłowym przebiegiem czuwało jury. Podczas spotkania uczestnicy musieli wykazać się znajomością treści wiersza Eli Pasławskiej „ Na łące”, oraz wiadomościami przyrodniczymi w quizie na wesoło. Czekały na nich również zmagania sportowe podczas konkurencji drużynowych. Każda grupa miała możliwość zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich , wokalnych oraz plastycznych. Za udział w turnieju każda drużyna otrzymała dyplomy, puchary oraz drobne upominki. Po wyczerpujących zmaganiach na gości czekał słodki poczęstunek. To była wspaniała zabawa.

 Opracowała: p. Urszula Bojar

 

Przedszkolaki z Turzych Rogów na V Gminnym Festiwalu „Mamo Moja”

  Dzieci z grupy starszej „Słoneczka” wraz z opiekunem p. Urszulą Bojar reprezentowały nasze przedszkole na V Gminnym Festiwalu „Mamo Moja”. 25 maja br. w świetlicy wiejskiej w Wólce Świątkowej po raz piąty obchodzony był Gminny Dzień Mamy w formie festiwalu piosenki, wiersza, laurki i portretu pn. „Mamo Moja”, stanowiących wyraz miłości i szacunku dla mam. Gośćmi honorowymi festiwalu byli Wójt Gminy Mariusz Osiak, Z–ca Wójta Gminy Wojciech Szczygieł i Sołtys Wólki Świątkowej Wacław Śledź, którzy symbolicznie wręczyli mamom wiązanki kwiatów i złożyli życzenia z okazji tego święta dla wszystkich mam z gminy Łuków. Zespół wokalny w składzie: Alicja Lipińska, Emilka Kowalska , Jakub Domański i Amelka Okoń wspaniale zaśpiewali piosenkę „Jesteś Mamo skarbem mym”. Kuba Domański bardzo ładnie recytował wiersz „Życzenia dla Mamy”. Tradycyjnie wszyscy wykonawcy części artystycznej otrzymali słodkości i różyczkę , którą po wykonaniu piosenki lub wiersza wręczyli swoich mamom obecnym na uroczystości albo zawieźli kwiatuszek dla swojej mamy do domu.

                                                                                                                            Opracowała: Urszula Bojar