Search

Information


                                            ,,Narodowe Czytanie  2018’’

 

 

7 września dzieci z Przedszkola i Szkoły Filialnej w Turzych Rogach włączyli się aktywnie w akcję,, Narodowe Czytanie ‘’ zainicjowaną w 2012 roku przez Prezydenta RP. W 2018 roku lekturą Narodowego Czytania jest  Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Kierownik szkoły p. Beata Łukasik tytułem wstępu wprowadziła zebranych w tematykę powieści podała informacje o pisarzu i symbolice tytułu. Stefan Żeromski to jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku, który w swoich utworach  wiele miejsca poświęcił tematyce niepodległościowej.

   Przedwiośnie to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. Do tej pory ukazało się ok. 120 polskich i ponad 10 zagranicznych wydań Przedwiośnia. Doczekało się też dwóch ekranizacji. Przedwiośnie w powieści oznacza jednak nie tyle porę roku, ile sytuację, w jakiej znajduje się nowo powstałe państwo. Polacy odzyskali po zaborach kraj zrujnowany i biedny, ale jest szansa, iż go odbudują, uczynią sprawiedliwą ojczyzną dla siebie i swych dzieci: trzeba tylko znaleźć sposób, właściwą drogę  ,,Jest jeszcze ciężko, ale będzie lepiej, to dopiero przedwiośnie........’’

 

  Wybrane fragmenty ,,Przedwiośnia ‘’ czytali nauczyciele: B. Łukasik, R. Turska , U. Bojar .M. Polkowska oraz uczennice klasy III W. Krasuska , J. Niedziółka –Domańska , Joanna Juszkiewicz.

 

Opracowała : Beata Łukasik


 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

 

   3 września 2018 roku odbyła się inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Filialnej i Przedszkolu w Turzych Rogach. Pani kierownik  Beata Łukasik serdecznie powitała dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Przedstawiła nowych nauczycieli którzy od bieżącego roku będą pracowali w naszej placówce. Pani kierownik  omówiła organizację roku szkolnego oraz priorytety MEN. Nawiązując do obchodów 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości zachęciła wszystkie dzieci i rodziców do włączenia się w kolejną edycję ,, Narodowego Czytania’’ w szkole oraz  do obejrzenia w telewizji 8 września czytania ,,Przedwiośnia’’ Parę Prezydencką . Następnie życzyła dzieciom samych radosnych chwil spędzonych w  Przedszkolu, uczniom chęci i zapału do zdobywania wiedzy, a także osiągania jak najlepszych wyników w nauce. 

Opracowała : Beata Łukasik

Uczniowie klasy I na V Gminnym Festiwalu „Mamo Moja”

  Uczniowie z klasy I wraz z opiekunem p. Beatą Łukasik reprezentowały szkołę na V Gminnym Festiwalu „Mamo Moja”. 25 maja br. w świetlicy wiejskiej w Wólce Świątkowej po raz piąty obchodzony był Gminny Dzień Mamy w formie festiwalu piosenki, wiersza, laurki i portretu pn. „Mamo Moja”, stanowiących wyraz miłości i szacunku dla mam. Gośćmi honorowymi festiwalu byli Wójt Gminy Mariusz Osiak, Z–ca Wójta Gminy Wojciech Szczygieł i Sołtys Wólki Świątkowej Wacław Śledź, którzy symbolicznie wręczyli mamom wiązanki kwiatów i złożyli życzenia z okazji tego święta dla wszystkich mam z Gminy Łuków w tym roku tak się złożyło ,że otrzymały je przybyłe mamy uczniów klasy I : p. Anna Mikołajczuk , p. Mariola Cielemęcka i p. Aleksandra Śledź. Zespół wokalny z klasy I w składzie: Marysia Mikołajczuk , Lena Cielemęcka , Julka Kazana , Milena Turska , Alan Śledź, Hubert Wiszniewski , Patryk Kowalski wspaniale zaśpiewali piosenkę „ Ti Amo je, Tę’’. Bartosz Zabłocki bardzo ładnie recytował wiersz „Moja mama ”. Tradycyjnie wszyscy wykonawcy części artystycznej otrzymali słodkości i różyczkę , którą po wykonaniu piosenki lub wiersza wręczyli swoich mamom obecnym na uroczystości .

Opracowała: Beata Łukasik

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szklonego 2018/2019

              

                    "Narodowe Czytanie 2018"

                


 

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 

   22 czerwca 2018 r. zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego, po którym Kierownik Szkoły podsumowała całoroczną pracę szkoły i przedszkola. Następnie dzieci z przedszkola- grupy „Słoneczka” przedstawiły część artystyczną nawiązującą do pożegnania przedszkola, a uczniowie klasy III zaprezentowali się z częścią artystyczną, która swych charakterem nawiązywała do pożegnania tej szkoły, gdyż po wakacjach uczniowie tej klasy rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej w Strzyżewie. Po programie artystycznym nastąpił moment wręczania nagród przedszkolakom i uczniom, którzy swoją nauką i zachowaniem zasłużyli na szczególne wyróżnienia, za 100% frekwencję, dyplomów za czytelnictwo, SKO, SU, koło taneczne, koło teatralne oraz podziękowań rodzicom uczniów klasy III za współpracę i zaangażowanie w życie szkoły i pracę na rzecz uczniów. Po części oficjalnej p. Kierownik Beata Łukasik pogratulowała uczniom sukcesów i życzyła udanych, bezpiecznych wakacji.

 Opracowała: Marta Sujka