Search

Information

   WIOSENNA EDYCJA PROJEKTU z WFOŚiGW 2015 w SZKOLE w TURZYCH ROGACH

W styczniu 2015r. po raz kolejny klasy I-III Zespółu Szkół w Strzyżewie przystąpiły do realizacji przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Łuków”, zadanie szkoły – „ W przyjaźni z przyrodą’’, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Również Podstawowa Szkoła Filialna w Turzych Rogach włączyła się w realizację niniejszego zadania. Działania z zakresu ekologii i ochrony środowiska realizować będziemy od marca do czerwca 2015r. Będą one miały na celu uwrażliwienie na piękno przyrody ,kształtowanie postaw proekologicznych ,właściwe postępowanie z otaczającą nas przyrodą rozwijanie swojej osobowości poprzez uczestnictwo w działaniach proekologicznych , budzenie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych. Informacje i zdjęcia z naszej działalności ekologicznej będą systematycznie umieszczane na naszej stronie internetowej w niniejszej zakładce. Zapraszamy do śledzenia naszych poczynać proekologicznych.Koordynatorami programu w Zespole Szkół w Strzyżewie jest p. Beata Zarzycka, p. Beata Łukasik, p. Urszula Bojar.Informacje i zdjęcia z realizacji poszczególnych zadań będą umieszczane na stronie internetowej w niniejszej zakładcę 

Dzień Ziemi

z5

 

Szklony konkurs plastyczny"Chrońmy Ziemię"-plakat

DSC01113

Akcja -Zbieramy nakętki

DSC01817

 Szkolny konkurs plastyczny"Piękno naszej przyrody"

DSC01444

 

Wycieczka do Łeby