Search

Information

Kalendarz organizacji roku szkolnego 2017/2018

w Podstawowej Szkole Filialnej

w Turzych Rogach

Rozpoczęcie rocznych zajęć

Dydaktyczno – wychowawczych:

4 września 2017r.

Zimowa przerwa świąteczna:

23 grudnia - 1stycznia 2018r. 

Ferie zimowe:

 29 stycznia- 11 lutego 2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

29 marca-3 kwietnia-2018r. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych:

 

 

2-3 listopada 2017r.

30 kwietnia 2018r.

2 maja 2018r.

4 maja 2018r.

 

 

 

W ustalonych dniach wolnych zorganizowane zostaną zajęciaopiekuńcze dla uczniów, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych:

22 czerwca 2018r.

 

Wakacje:

23 czerwca-31 sierpnia 2018r.