Search

Information

Kalendarz organizacji roku szkolnego 2018/2019

w Podstawowej Szkole Filialnej

w Turzych Rogach

Rozpoczęcie rocznych zajęć

Dydaktyczno – wychowawczych:

3 września 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna:

23 grudnia - 1 stycznia 2019r. 

Ferie zimowe:

11 lutego- 24 lutego 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

18 kwietnia- 23 kwietnia 2019r. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych:

 

 

2 listopada 2018r.

12 listopada 2018r.

12 kwietnia 2019r.

2 maja 2019r.

31 maja 2019r.

 

 

 

 

W ustalonych dniach wolnych zorganizowane zostaną zajęciaopiekuńcze dla uczniów, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych:

21 czerwca 2019r.

 

Wakacje:

22 czerwca-31 sierpnia 2019r.